Bestuur

Voorzitter : Eveline Depoortere
Ondervoorzitter: Willy Vandamme
Secretaris: Francine Van Biesbrouck
Penningmeester: Peter Patteeuw
Leden: Leflere Bart
Peene Christiaan
Thierry Joseph
Vandecasteele Nele
Dirigenten: Sara Markey
Carla Pattyn
Kasper Gryspeert